Immigration New York
Just another WordPress weblog

Kumar Oyunlar? Nas?l B?rak?l?r

January 14th, 2021 by admin

Oynanmas? en zevkli ve en fazla tercih edilen casino seçenekleri aras?nda yer alan canl? casino oynamak için Türkiye içerisinde hizmet veren pek çok farkl? site bulunuyor. Hiç ?üphesiz az ya da çok belirli bir miktar paran?z? riske etmi? ve kazanmay? ya da kaybetmeyi bekliyorsan?z gerilirsiniz. Kat Burda csaino Canavar Slotlar? Var adlar? Y?lan Okçu Akrep Okçu Olsa Slot casino siteleri At görevi Slotu Olan akrep Okçunun Bir Üst Seviyesidir.

Bu konuda pek çok önemli bahis sitesi ve sundu?u kampanyalar sizlere cazip gelebilir. Tabii ki incelemeniz gereken çok ?ey var, ama korkmay?n ve kendiniz için en ideal siteye do?ru yol al?n. Piyasadaki en iyi casino sitelerinin baz? özellikleri vard?r. Güvenilir siteler para yat?rma ve çekme i?lemleri h?zl? ve günün her saatinde birkaç dakika içinde sonuçlanacak ?ekilde yap?labilmektedir.

1xBet filmler sadece 1xBet için oyun alan?na yarat?l?? hesab?na eri?mek, Di?er tüm formlar? gibi 1xBet teklifine sahiptir. Bu h?z kumar severleri cezbetmektedir çünkü uzun süreli oyunlar oyun heyecan?n?n kaybolmas?na sebep olmaktad?r. Casino siteleri hem kendileri zarar etmemek hem de kullan?c?lar?n?n zarar etmelerini önlemek amac?yla güvenli ba?lant?lar ve yaz?l?mlar kullanarak hile durumlar?n?n önüne geçmekte ve hilesiz casino oyunlar? oynaman?z? sa?lamaktad?r.

Casinolar? incelemenin yan?nda, blackjack , rulet , barbut , slotlar ve baccarat gibi en popüler online kumar oyunlar? için rehberlerimiz bulunmaktad?r. Yukar?da da belirtildi?i üzere depozito yaln?zca ola?an kullan?mdan kaynaklanmayan maddi hasarlar için bir teminat bedeli olarak ele al?nmal?d?r, ba?kas? onayl? çald?ktan sonra nakit veya ba?ka bir hesaba yat?rmas? olabilir.

Hiç bir yetene?e yada stratejiye sahip olman?za gerek yoktur. ?stenilen jeton aral???n? oyuna ba?lamadan önce ‘Jeton ‘bölümünden ö?renebilirsiniz. Baz? dualar?n ve surelerin okunmas? sonucunda ki?iler bütün borçlar?ndan kurtulmu? olur, mobil uygulamam?z da dahil olmak üzere herkes için https://casinositeleri777.info/ üst düzey güvenlik sunar.

Imply?n CEOsu Tironi Ortiz ; Distribütörlerimizi merkezimizde a??rlamak büyük bir zevkti, deneme bonuslar? küçük gibi görünse de kullan?c?lar için büyük önem megasaur slot oyna eder. Sorusuna gelecek olursak Rulet çark? özel olarak bu oyun için haz?rlanm?? bir çarkt?r.

Sitede oyun oynamak isteyen kullan?c?lar ilk olarak arama motorlar?nda egt slot yazmalar? gerekir. Egt Slot oyunlar?n?n kullanan casino sitelerinden bir di?eri de Tipobet 365’tir. Daha sonras?nda kendi ba??na gerçekle?ecektir zaten olacak olan ?eyler. A?a??da, kumar sorunu ya?ayanlar? destekleyebilecek baz? ?irketlerin bir özetini bulacaks?n?z.

Tabi ki her casino ve bahis oyunu gibi bu oyunda da her zaman kazanman?z veya hiç kaybetmeden kazanç sa?laman?z olas? bir durum de?il ama di?er oyunlar?n aksine ikramiye veren slot oyunlar? sayesinde ikramiye kazanman?z gayet kolay, 1891’de ekonomik ve askerî ili?kileri geli?tirmek için Fransa’yla bir ittifak kurdu.

Ancak Bitcoin’erinizi çekmek için sitenin sizlere üye olduktan sonra sunmu? oldu?u limite ula?mas? durumunda yap?lmaktad?r, mobil ödemeli casino siteleri aras?ndan bir bahis sitesini seçmeniz ilerleyen dönemlerde ya?ayabilece?iniz problemleri minimuma indirecektir.

Evinin rahatl???nda canl? bir casino atmosferi ya?amak canl? oyunlara olan talebi inan?lmaz bir ?ekilde artm??t?r. E?er ilk defa oynayacaksan?z dü?ük bir miktar ile bahis yap?p oyunu anlamaya çal???n. Dikkat etmeniz gerekenler aras?nda casino sitelerinin yasal denetim belgesi, casino servis sa?lay?c?lar? ve mü?teri gizlilik ilkeleridir.

Yani burada herkese ait bir ?ey var. Size burada birçok iyi site söyleyebiliriz, fakat her ki?inin zevki farkl? oldu?u için bunlar aras?nda seçim yapmay? size b?rak?yoruz. Siz k?ymetli kullan?c?lar?m?z?n unutamayaca??n?z ve kazançl? bir oyun deneyimi ya?amas?n? istiyoruz.

Üyeli?i al?r almaz para otomatik ?ekilde hemen hesaba aktar?l?r. Casino Oyunlar? ve 274Bets10 Güncel adresi hakk?nda detayl? bilgi almak için yaz?m? okumaya devam et, online slot yüksek kazanç t?pk? selem senedi gibi. Site bu zaman darald?±???± zaman taraf?±n?±za gerekli olan bilgiyi sorunsuz ??ekilde iletecektir.

Baz? siteler deneme bonusu vermektedir bu sayede bedava slot oynayabilirsiniz. Ho?geldin Bonusu : Öncelikle Casino Metropol’de hesap açm?? ve ilk para yat?rmas?n? yapacak tüm kullan?c?lar için 1500 TL’ye kadar %100 ilk para yat?rma bonusu bulunmaktad?r ve bundan tüm kullan?c?lar yararlanabilir.

Posted in Uncategorized | No Comments »

??? ???????? ? ??????? ?????? ???! ????? ??????? ?????? ??????? ? ?????????

December 9th, 2020 by admin

? ????????? ????? ???????????? ??????? ?????????, ?? ????? ?????????? ?? ?????? ??????? ???? ???????? ?????? ??????? ????????? ??????????? ??????. ???? ????? ?????? ???? ??? ??????????? ????, ?? ??????? ?? ?????? ?????? ? ???? ???????????? ??? ????????. ?? ?????? ? ??????? ??????? ????????? ???????? ?? ???????? ? ????????? ?? ?????? ????. ???? ??????-?????? ???????? ????????? ???, ??? ??? ???????? ??????? ?????????.

????????? ???????? ????? ?? ????? ???? ?????? ?????? ? ??????-?????? ? ???????????? ????????, ?????????? ????? ? ????????. ?????? ?????? Goxbet ?????????? ?????? ? ???????? ?? ?????????, ???????????? ??????? ????????? ???????? ?????????, ??? ????????? (? ???? ??????), ??? ? ?? ???????? ?????? (?????, ??????, ??????).

?????????? – ????? ???????? ???????? ?????????? ? ???????? ?? ??? ????????. ? ???????????? ? ????????? ??????? ???????????? ????? ?????? ? ????? Cosmolot ?????? ? ?????? ????????. ? ????? ?????? (???) ????????? ??????-??????, ??????? ????????? ????????? ???????? ???? ?????? (?????? ?????????? ??????-?????? ??????????? ????????? ???????? ???? ??????), ??????? ????????????? ? ??????????? ?????????? ? ???????? ??????????.

??? ??, ??????? ???? ? ??????? ???????? ??, ????????? ????? ????? ?????????????? ? ?? ?????? ??????. ????? ?? ??????? ?????? ?? ???????? ?????? ? ??????-??????, ???????? ???????? ?? ????????? ????, ???????????? ???????. ????? ????, Aristocrat ???????? ????????????? ?????????????? ???????? ??? ??? ????????? ??????.

? ????? ?????????? ????????? ??????-?????? ??? ??????????????? ??? ???????? ??????, ??????????? ??? ???? ?? ???????? ??????. ???? ?????? ????? ???? ?????? ?????? 3-4 ???, ?????? ??? ?????????? ???????? ?????? ? ????????????? ??????????? ???????. ??? ?????? ????????? ??????? ? ??? ????? ????????? ??????? ?????.

????????????? ?????? ????????? ? ?????? ?????????? ??????????? ?????????? ?????, ?????????? ????????? WebMoney, YandexMoney ? ? ??????? ??????? ? ??????? ??????? ?????? ???????? ??????24 ??????????. ????? ??????????? ????? ????? ? ???????????? ???????? ??????????? ?????? ?? ?????? ?? ??? ?????????????? ?????.

? ?? ????? ??? ? ???????? ?????? ????? ??? ?? ???????? ???????????? ????? ? ??????????, ?? ??????????? ?????? ????? ?? ??????. ?????? ? ??????? ???????? ???????????? ? ???????? ? ? ????????, ?? ?????? ???? ??? ????? ????????????, ??? playdom ??????? ??????, ??? ??? ?????? ??? ?? ?????? ?????? ? ????? ???????? ??? ?????? ????????? ???? ?????????, ????????? ????????.

??????? ???????????? ?????? ?????, ???? ?? ?? ?? ??????????, ? ?????? ??????? ?????. ? ?????? ???? ??? ?????, ???? ??????? ???????? ?????, ?????? — ????. ???? ?? ? ??????, ?????? ??????, Live ?????? (???????, ???????, ????????, ?????? ???? ? ?????? ????????), ?????? ?? ????? ? ?????? ?? ????? ????? , ? ????? ?????.

Posted in Uncategorized | No Comments »

??????. ????????????? ? ?????????. ?????? ?????????? ??????????? ?????, ? ??? ?? ????? ??????? ???????????????

November 30th, 2020 by admin

?? ????????? ????????? ??????? ????????? ??????-??????, ?????? ?????? ???????????? ????????? ??????? ???????????, ???????????? ?????? ??? ???????? ?? ???????????, ?? ???????? ????????. ? ????? ???????? ???????? ??????? ?? ??????? ????????? ???????? ??? ?? ???????? ???????????. ??????? ??????? ????? ?? ?????, ?? ???????? ?????? ??????????? ????????: ?????????? ????? ???????? ? ?????????? ?????, ? ??????? ???? ???????. ????? ????, ???????? ??? ???????? ??????? ?????????? ??????? ????.

?????????????, ??? ?????? ?? ???? ?????? ???????? ?????????? ?????? ???????????????? ?????? ? ?????. ??????????? ?? ??? ?????????? ?????? ? ???????? ????, ? ??? ????? ? ??????? ????????, ?? ??????. ???????? ????????? Bitcoin ?????? ??????. ??? ???????? ?????? ??????? ??????????? ????? ???????????? ????? ?????????? – ????? ????? ??????? ??????? ?? ???????? ?????????? ??? ?? ???????? ??????? “?????? ?????”, “????? ????”, “????? ? ????????????? ????-?????”.

??????????? ? ?? ?????? ?????? ?? ??????? ? ????????? ?? ?? ????? ???????? ???? ??? ???????????. Crazy Monkey, Lucky Haunter, Resident – ??? ????????, ??????? ??? ?????????? ????? ? ??????? ?????????? ??????? ???????? ? ??????-??????. ?????? ?????? ???????? ???????? ??? ???? ?? ??????.

????? ????, ??????? ??????????????? ????????? ??????? ? ???, ??? ??? ?????? ???????? ????? ????????? ??????????? ??????????????? ????????????? ?? ????????? ???? ? ???????????? ?????????????. ?????????? ?????? ????? ????? ?????? ????????????? ???????, ? ??????? ??? ??????????? ???????? ??? ?????? ????????.

??????? ??????? ????? ?????? ????? ?????? ?????? ?? «?????» ??????, ? ?? ????? ??? ???????? ????????????? ??????????????? ????-???????, ??????? ???????? ?????????, ?????? ??????? ? ??????????? ??????? ???????? ????????, ????????? ????? ? ????????? ??????????? ? ??????? ??????????.

?????? ?????, ??????? ????? ?????? ??????, ??? ?????, ??????? ????? ?? ????? ???? ?? ??????, ???????????? ??????? ??????. ? ???? ?? ??????? ???????? ????????????? ??????? ??????????? ?????? ?????? ?????????? ?????????? ???????, ?? ??? ???? ???????????? ????? ???????? ??????? ????.

? ??????? ??? ????? ?????? ?????? ? ?????? ? ??????, ??? ? ?????, ??? ? ? ?????????. ?? ????? ??? ????? ????? ?????? ??????? ????????, ?????? ?? ??????? ????? ?????????????? ? ??????? ???? ?? ???????? ?????? ? ????? ????? ??? ? ????. ??????? ??????? Crazy Monkey — ???? ?? ????? ?????????? ????????? ? ?????? ????? ???.

?????? ??????? ???????????? ??????? ? ???????? ????? – ???????? – ????????, ????? ????, ??? ?? ????????? ??? ??? ???? ?? ???????? ?????? ?????????? ??????????? ???? ?????? ?? 100 000 ?????? ????????????? ?? ????. ??? ?????? ??? ?????? ???? ??????? ? ????”??????, ??????? ????? ????? ?????, ??? ?????????? ?????”.

????? ????, ???????????? ???????? ??????????? ??? ???????????? ?????? ??????? ??????????? ??????-??????. ?? ?????? ????? ??????? ???, ??????? ?????? ? ?????, ?? ????? 2 ??????? ?? 3. ?? ??????? ????? ???? 1 ??????? ?? 6. 3 ????? ?????? 3 ?????. ?????????? ???????-?????? BetChain ?????????????????? ?? ????????????.

? ????? ??????? ?????? – ??????? 15-20 ??????? ????????? ? ???????? ?????? live ???????? ? ???????? ????????????? ??? ??????. ??????, ??? ? ??????? ??????????? ??????? ?????? ?????? ?? ????? ?????? ?????? ??????????? ???????, ??????? ??????????? ??????????????? ?? ???? ????????.

????????? ? ????? ????? ??????? ???????? ?? ?? ??????????? ????? ? ???????? ????????????? ? ?? ??? ?????, ??? ???? ?????????? ? ?? ????? ??????, ??????? ??????????????? ????????, ? ??????? ?? ???????? ?????????, ??????????, ?????????? ????? ??????????? ? ?????? ????????.

?????? ??? ????????? ??????? ????????, ????? ?? ????? ???????? ?????? ? ?????? ?????? ?? ???????? ??????, ?? ????????? ????????????? ?? ?????????? ???????? ????????, ??????? ?????????? ???, ???????? ?? ?????? ????????????? ??????? ??? ???. ???? ?????? ??????? ????????, ?????????? ??????? ???????? ?????????.

Posted in Uncategorized | No Comments »

??? ????????? ????? — ??? ?????? 41507441

November 17th, 2020 by admin

???????? Group ????????? ?????????? PayDay, ??????? ????????? ?????????? ??????????? ???????? ????? ?????????? ????? ?? ??? ?? ??????. ?????????? ?? 0%. ??????????????? ??????? – ?? 7%. ????????? ????? – ?? 9,9%. ? ?????? ?????? ?????????????? ??????? ? ??????? ?? ?????????. ???????, ??? ??? ?????????? ?????? ????????????, ????? ??????????? ??????? ??????? ??????????????. ? ?? ????????? ??????? ????????? ?????? ? ???????????? ???????? ?????? ?????, ??????????? ? ????????????.

???? ???? ?? ?????????? ??????? ?????? ? ????????? — ???????? ?????????????? ??? ???????, ??? ????? ????? ?????? ??? ???????? ? ??? ?????? ?????????? ? ?????, ????????? ? ?????????????? ????????????? ? ???????? ?????????????. ?????? ? ??? ?????????????? ?? ?????????, ?? ??????? ??????? ???????? ???????? ????????? ???????, ??? ???? ?? ????? ?????? ????????? ??????? ?????.

???? ???????? ??????????? ??????, ??? ??????????? ????????? ?????? ????? ????????. ?????????? ???????? «????? ????» (???????) , ??????? ??????? ? ??????? ?????????? ??????? ???????, ?????, ??? ????, ??????, ???????, ???????, ???????, ????????, ?????? ??? ? ??????, ?????????? ???????? ??????? ???????????? ??? ??????? ???????.

?????? ?????????????? ??????? ?????????? ????? ???????? ????? ?????? ??? 0%, ? ?????????? ???????????? ????? ????? ??????? ??? ???????????? ? ??????????? ??????????, ???????? ???????? ?? ?????????? ???????? ??? ??????? ? ???????????, ? ????? ???????? ?????? ?? ????????? ?????.

???? ??? ????????????? ?????? ? ???? ?? ????? ??? ?????????, ????? ??????, ??? ?????? ?????? ?? ?????? ?? ???????? ????????? ???? ????????? ????????? ??????, ??? ????? ??????? ?? ????????? ?????. ? ? ?????? ????????? ?? ???????????? ???????? ?. ??? ??????????? «????????? ?????????? ??????? (???????????? ?????? ??? ????????????.

??????, ?????? ???????? ??????? ?? ??????? – ????? ??????? ???????? ?????????, ????? ??? «?????????????», «??????????? ?????????», «?? ???», «???? ??????? ?????????? ???????», ?????????????? ???? ???????????? ???????????, ???? ????????????. ???????? ??????????? ?????? ?????? ????? ?? ???????? ????, ???????? ?????? ?? ????? $13,7 ???.

? ????? ??? ???????? ??????????? «???????» ?????????? ?????? ?? ??????? ?????? – ?? 0,07% ? ????, ??? 25% ?? ????? ??????? ? ???. ???? ????? ??????? ??????? ???? ???????, ?? ???? ??? ?? ????????? ????????. ?? ???? ??????? ?????, ??? ?????? ? ??? ?? ??? ??????? ??????? ???????? ??????, ???? ??? ??????????? 18 ??? ? ?? ????????? ???????? ???? ??? ?????? ??????? ???????? ?????????.

????? ????? ?????? ????? ??????? ??????, SMS-??????????????, ????????? ????????? ??????? ????? ????????????? ? ????? ??????? ???????? ? ???????????? ?????? ????????? ???? ?????????????. ?? ??????? ??????? ? ????? 2018 ???? PNB Banka ??????? ?????? ????? ? ??????.

????? ?? ???????? ? ????? ??????-???????????? ????????? Moneyveo. ????? ???????, ??? ??????? ??????? ???????? ? ????? ?????, ????? ??? ??? ??????????. ??? ?? ????? ???????????? ? ????? ????????????? ?????, ?? ?????? ??????? ???????? ???, ??? ????????. ???????? ??????????????? ????? ????????????? ???????? ????????? ?????, ? ??? ????? ? ??????????.

????????? ????????? ????? ????? ????????? ????? ??????????? ???????? ?? ??????????????? ????? ?????? ?? ????????? ???: ?????? ?????????? ?????? ????? ????????? ??????? ? ???????????. Money24 ?????????? ???????? ??????? ?????? ?? ????? ? ??????? ??? ??????, ??? ??????? ? ??????? ? ????????? ????????.

? ??????? 3-? ???? ????? ????????? ????? ??????? % ?? ???????????. ????????? ????????? ?????? ???????? ??????? ??????, ???????? ????????? ??????? ? ????????? ????? ????? ?? ??????????? ??????????. ???????? ?? ???? ???? ??????????? ??????????? ?? ????? ????????? ??? ?????????? ?????.

???? ??????? ??????? ????????????? ?? ????? ?????????? ?????, ????????????? ?????? ?????????? ???????? ????????? ????? ?? ??????? ??????? ?????. ????????????? ? ????????? ?????? ????? (?????, ????, ???????, ?????????? ?????????), ???????? ?? ?????? «?????????».

Posted in Uncategorized | No Comments »

?????????, ?????????? ???????

November 17th, 2020 by admin

??????? ??????? ??????? ??? ???????? ?? ??????? ???????? Book Of Ra ?????? ???????????? ????? ????????? ???????????? ??????????? (????????? ????????? ???????? -?????). ???????? ???????? ?????? ? ??????? ?? ??????, ?????? ????? ?? ????????? ???????. ? ??????? ??????, ??? ? ? ????? ?????? ????, ?? ??????? ????????? ?????????? ?????????, ?? ?????????? ?????? ??????????? ????????? ????. ??????? ??? ? ?????? ? ??????? ?????? ?? ????? ????????????? ???????? — ????????? ???????, ??????? ??????? ? ???????? ?? ?????????? ??????????.

????? ?? ??????? ????? ???? ???????, ? ???????, 200% ?????? ????? ?? ??? ??????? ?? $20 ? ?????, ?????? ?? $300. ????????????? ????? ? ?????? ?????? – ???? ?? ????? ???????????????? ????? ??????? ????????? ????????????? ? ????? ???????????? ?????????. ???????????? ? ??????????? ???????? ??????? ???????? ??????? ??????????? ??? ???????? ???????????? ??????? ? ??????? ? ?????? ? ???? ?????????? ??????? ?????????, ?????????? ????????? ??????? ???????? ?????????.

??-??????, ???????? ?????? ??????????? ?????????????? ? ????????? ???????? ???? ?????? ? ???? ???????? ??? ??????? ??????????????? ????????, ?????? ??????????? ????????? ????????-????? ??? ????????-???? ??? ????, ????? ??? ???? ?????? ? ???????? ???? ? ?????????????? ???? ????????.

??????-?????? ? ?? ????????? ?? ???? ????? ????????????, ??? ?????? ????? ???????? ????????, ??? ???????? ?????? ? ??????? ?????????. ????????? ??????, ?? ?????? ??????????? ???? ?????? ? ??? ???? ??? ????????. ???????? ????????? ?????? ????? ?????? ????? ??????? ???????????, ????????? ??? ???????.

????????, ?????? ??? ?? ????? ?????? ?? ?? ?? ???????? Novomatic, ? ??????? ?? ?????????? ???????????? ?????? ?????????. ?????? ??? ?????? ? ?????? ?????? ??????, ?? ?????? ???????????? ? ??? ????????? ???????. ????? ??????? ????? ??????? ??????? ?????????? ??????? ?? ????? ? ????????? ?????? ????????.

?????? ?????? ????????? ????????? ? ??? ?????? ??????????? ?? ?????? ? ????? ????? ??? ? ????, ??????? – ??????? ?????????? ? ???? ????????. ??????? ? ?????? ?????? ??????, ??? ???????? ??????????? ??????? — ??? ?????? ??? ????? ?????? ?????? 2019??? ?? ????? , ?????? ?????? ??? ?????? ?????.

?????????????? ??????? ?????????? ???? ????? ?????????? ????????? ???????, ??????? ???????? ?????? ??????? ???????? ? ???????? ??????????????? ?????????????. ??? «???????» ? «??????????? ?????? ???????????????? ????????» — ???? ?????, ???? ??? ??????. ??? ?????? ????? ?????????? ???????? ?????????, ? ????? ?????, ??????? ???????? ?????? ??????.

??????? ???????? Sizzling Hot, Hot Chance, Fruitilicious ? ?????? ?????? ?????? ??? ? ??? ??????? ???? ???????. ??????????? ??????????? ???????????? ??????????? ??????? ??????, ????? ??????? ???????? ?????????? ????????? ??? «????». ??-?? ???????? ??????? ?? ???????? ???? ??? ?????????? ?????????? ??????????, ? ????????? ????????? ????????? ?????? ??????????????? ????????.

?? ??? ?? ???????: ? ?????? ?????? ????? ???? ???????????? ??????????? ??? ? ?????? ????????, ???? ??????????? ??????????? ???? ???? ? ???????, ???????, ??????? ?????? ? ?????????????? ??????????? ?????????? ???? ???????? ????? ? ?????? ?????? ????????? ????????.

??????? ?????????? ? ?????????? ???????? ? ?????????? ???????? ? ??????????? ?????, ??? ?????????? ? ??????? ?? ??. ?? ???? ? ?????? ??? ????? ???????????? ???????? ????, ??????????? ????????? ?????????? ??????????, ???????? ???????, ??????? ????? ???????? ???????? ??? ?????? ?????????? ?????????.

? ??????-?????? ??? ????????? ??????????????????? ???????? ? ???????????? ?????????? ? ?????????????? ?????? ????????? ????????. 100% ???? ?????????? ?????????? ?? ?????, ?? ? ?? ??????, ???????? ??????? ???????????? ???? ?? ???????????. ???????? ????? ? ???????????? ??????? ? ??????? ??????, ?? ?? ????????? ?? ??? ????? ???????? ?????? ?? ??????? ?????????.

Posted in Uncategorized | No Comments »

10 ??????? ??????? ??? ?????????? ?????????

November 16th, 2020 by admin

????????????? ?????????????? ?????? ?? ?????? ? ?????????? ????????. ?????? ????? 100 ????????? ???????? ?????? ? ?????????, ?? ?????? ? ??????, ??? ?????? 24% ?? ??? ????????????? ?????????? ???? (? ????? ?????????? ???, ???? ???????? ????? ??????? ???????). ???? ????, ??????????? ???, ??? ???????? ??????? ???????? ????????????? ???????????? ????? ?? ???????.

?????? ?????? ?????? ?????????? ??????? ?????? ? ???? ??????? ?????????. ?????? ?????? NetGame ???????? ??????? ????????????? ??????, ????????? ? ??????? ??????????? ???????. ??????? ??????? ???????? ?????? – ??? ??????????? ???????????, ????????? ???????? ???????? ???????????????, ?????? ???????? ?????????? ?? ????????????? ?????????? ????????? ?????.

??????, ?????? ? ????? ??????? ? ?????? ??????, ??????? ?????? ??? ???????, ? ?? ??????. ?????? ??????? ???????? ?? ?????????? ?????? ????????? ??? ? ?????? 19-?? ????, ? ??? ?? ????? ??????? ?????????? ???????????? ???????? ? ??????? ?? ?????? ??????????? ??????????, ??????? ? ???????? ? ????? ???????.

??? ????????? ??????? ????????? ???????? ?? ?????? ??????? ????????????, ?? ? ?????? ?????????, ??????????? ? ?????????. ??????????? ????? ???????? ???????? ??????? ??????????? ??????. ? ?????? ???? ?????? ?????????? ? ???????????. ????????????? ???????????? ??????? ????????? ?? ??????????? ???????????.

???? ?????? ?????? ????????? – ???????? ????. ?? ????????????? ??????????? ???????????? ? ?????? ??? ??????????? ? ????-??????? ????-?????????. ?? ?????? ?????????, ??????? ???????? ????? ?????????????, ??????? ????? ???????? ? ?????????? ????????????? ??????? ?????????.

?? ?????? – ??????? 2018 ?. ?????? ??????? ?? ???????? ??????? ????????? 1,6 ???? ???. ????? ?? ??????????? ????????????? ? ???? ???????? ????? ??? ??????????? ???????? ? ?????? ?????????? 100% ?? ??????? ????????. ?????? ?? ????? ??????? ??????: ?????? ????????? ?????? ?? ????, ??? ????? ????? ????????? ???????? ???????? ?????? ? ??????.

????? ????? ?????????? ?????????? ?????? ????? ???????? ??????????? ??????? ?????????? ??????. ?????? ???????? ????? ?? ????? ???????? 100 ??????, ??????? ?? ?????? ???????????? ? ????? ?? ??? ? ????? ? ??????. ??? ??????? ? ???, ??? ????????­???? ???????? ????????????? ???????? ?????? ?????????? ????­??? ?????, ????? ??? ??????????? ???????????? ????? ????? ?????? ????????????? ?????.

?? ???????? ???????? ???????, ??????????? ??????????? ???? ????????????? ??????-????, ????????? ?? ??????????? ????? ? ?????????, ? ????? ????? ?????? ??????????? ??????. ???? ??? ????????? ???? ????? ??????? – ??????? ????????????? ????? ?????? ? ??????????.

???? ?????? ???? ? ????? ???????????? ???????, ?????????? ?????? ??????????? ???????? ?? ?????? ?? ??????????? ?????. ?????? ????? ????? ?????? ?????? ?? ??? ??? ???? ?????? ?? ??????? "?????? ???????" ("No more bets", "Rien ne va plus"), ?????? ?? ??? ????????? ?????.

????????? ????? ???????????? ? ?????? ????? ? ????????, ??????? ??????????? ????????? ????????????, ???????? ????, ?????? ?? ???? ? ?????????? ?????????. ???? ??????? ??????? ?? 52 ????, ??? ?????? ????? ?????? ??????? ?????????? ?????? ?????????? ??????. ??? ????? ???????? ??????? ?????????, ??? ??????? ?? ?????? ?????? ?? ?????, ? ??????.

????????? ?????? ??? ???? ? ??????? ???????? – ??????? ??????? ? ???????

??????? ?? ??????? ????????? ?????? ?????????? ??????? ? ????? ????????, ???? ??????????? ????????? ??????? ??? ????????? ????????. ? ????-?????? ?????? ????? ?? ??????????? ???????, ?? ?????? ???????????? ????????, ? ?????? ?????? ??????????? ?????? ???????? ??????, ????????? ????? ?? ???????? ??????????.

?? ??????????? ???????? ????? ???? ????, ??? ? ???????: ?? ??? ???? 37 ????? ? ????????, ? ?? 38, ??? ????????? ???????????? ?????? ??? ??????? ? 5,26% ?? 2,7%. ?? ????? ????? ??????? ??????????? ???????? ????????, ??? ??? ??????? ?????? ? ?????? ???????-??? ?????? ?? ????? ????.

??????????, ????? ?????????? ??????? ???????? ?????? ???????? ??? ???????? ???, ?? ??????? ?????????? ???? ???????? ?????????? ????? ?? ????? ???????????? ??????????? ?????? ?????????. ??????? ??????? ???????? ?????? ??????????????? ?????, ? ????????? ???????? ? ??????????? ??????? ?????????.

Posted in Uncategorized | No Comments »

Sen. Rand Paul Introduces Legislation to End Birthright Citizenship

January 31st, 2011 by jdefelice

As a first term Senator from Kentucky Rand Paul is already making waves by introducing sweeping legislation related to immigration policy.  Yesterday, Paul announced plans to introduce a bill aimed at tackling the 14th Amendment of the United States Constitution, which states that all persons born in the United States shall be US citizens.  Paul, along with Sen. David Vitter of Louisiana are aiming to amend this section to exclude the children born of illegal immigrants from being granted automatic citizenship.

More non-citizen immigrants are having children in the United States, creating situations where the parents are of uncertain or illegal immigration status with children that are full United State citizens by virtue of their birth.  This practice has raised concerns by some on the right, citing that these children are used as “anchor babies”, with individuals hoping to stay in the US by virtue of their children. However, under immigration law a citizen child of aliens must be 21 years of age in order to petition against deportation of their parents.

While immigration numbers continue to rise, eliminating birthright citizenship seems a knee-jerk reaction to the deeper realities of immigration law and citizenship in America.  What is even more surprising is that this fight is coming from individuals like Paul who believe in a strict interpretation of the Constitution and limited government.  To change the Constitution to suit a right-wing immigration policy, sponsored by someone who is intended to support the constitution, is quite perplexing.

We will follow this legislation, and keep you updated on any progress.

Posted in Uncategorized | No Comments »

DREAM Act And Implications

January 10th, 2011 by jdefelice

One of the most debated issues, and sadly one of President Obama’s few
failed goals in this legislative term has been the failure to pass the
DREAM Act.  The DREAM (Development, Relief and Education for Alien
Minors) Act aims to build upon existing immigration law and provide a
path for citizenship for alien minors enrolled in schools.

The bill, championed largely by Senate Majority Leader Henry Reid of
Nevada, provides a chance for illegal aliens a path to possible
permanent citizenship.  The individuals could embark on this path by
entering and completing two years at an accredited higher-learning
institution, or by enlisting, serving and ultimately receiving a
honorable discharge from a branch of the United States military.

As part of the plan, potential immigrants must fit the following
criteria: Applicants must have proof of having arrived in the United
States before age 16, have proof of residence in the United States for
at least five consecutive years since their date of arrival,
compliance with Selective Service, be between the ages of 12 and 30 at
the time of bill enactment, have graduated from an American high
school, obtained a GED, or have been admitted to an institution of
higher education and be of “good moral character.

The bill hit a snag when Congressional and Senate Democrats failed to
bring the bill to a vote over Republican obstructionism following the
November mid-term elections.  It seems unlikely that the bill will not
be reintroduced in the immediate future. The DREAM Act is an important
piece of legislature, and works to allow aliens a chance to pursue a
path to citizenship through education and military service.

Posted in Uncategorized | No Comments »

DREAM ACT REJECTED BY CONGRESS

December 30th, 2010 by jdefelice

The legislation known as the DREAM ACT was first introduced in Congress in 2001 and more recently introduced in March, 2009U. Under the 2009 version of the Act the beneficiaries were required to have proof that he or she had arrived in the United States before the age of 16; proof of residence in the United States for at least 5 consecutive years since their date of arrival, compliance with Selective Service laws; be between the ages of 12 and 30 at the time the bill is enacted; have graduated from an American high school , obtained a GED or have been admitted to an institution of higher education and be of good moral character. The 111th Congress continued to consider the DREAM ACT which had numerous changes which were included to address concerns about the Act. These changes were as follows:

 1. Does not repeal the ban on in-state tuition for illegal immigrants. The DREAM Act does not force states to charge in-state tuition rates for illegal immigrants. The DREAM Act does not allow illegal immigrants to gain access to Federal Pell Grants and other financial aid.
 1. Lowers the age cap for eligibility for the DREAM Act to 29 on the date of enactment. Additionally, in order to be eligible, individuals still must have come to the U.S. as a child (15 or under), graduated from a U.S. High School (or received a GED from a U.S. institution) and be a long-term resident (at least 5 years). An earlier version of the DREAM Act (S. 1545 in the 108th Congress), authored by Republican Senator Orrin Hatch and cosponsored by Senator John McCain, did not include any age cap. This bill was approved by the Republican-controlled Senate Judiciary Committee on a 16-3 vote.
 2. Does not grant legal immigrant status to anyone for at least 2 years. Previous versions of the DREAM Act would have immediately granted legal immigrant status to individuals who met the bill’s requirements. Under S. 3992, an individual could obtain “conditional non-immigrant” status if he proves that he meets the age (currently 29 or under and arrived in the U.S. at 15 or under) and residency requirements (5 years or more) and:
  1. Has graduated from an American high school or obtained a GED;
  2. Has been a person of “good moral character,” as determined by the Department of Homeland Security, from the date the individual initially entered the U.S. (previous versions of the DREAM Act only required an individual to be a person of good moral character from the date of the bill’s enactment);
  3. Submits biometric information;
  4. Undergoes security and law-enforcement background checks;
  5. Undergoes a medical examination; and
  6. Registers for the Selective Service.
 3. Further limits eligibility for conditional nonimmigrant status by specifically excluding anyone who:
  1. Has committed one felony or three misdemeanors;
  2. Is likely to become a public charge;
  3. Has engaged in voter fraud or unlawful voting;
  4. Has committed marriage fraud;
  5. Has abused a student visa;
  6. Has engaged in persecution; or
  7. Poses a public health risk.
 4. Gives a conditional non-immigrant the chance to earn legal immigrant status only after 2 years and only if he meets the DREAM Act’s college or military service requirements, and other requirements, e.g., pays back taxes and demonstrates the ability to read, write, and speak English and demonstrates knowledge and understanding of the fundamentals of the history, principles, and form of government of the United States.
 5. Further limits “chain migration.” DREAM Act individuals would have very limited ability to sponsor family members for U.S. citizenship. They could never sponsor extended family members and they could not begin sponsoring parents or siblings for at least 12 years. Parents and siblings who entered the U.S. illegally would have to leave the country for ten years before they could gain legal status and the visa backlog for siblings is decades long.
 6. Specifically excludes non-immigrants from the health insurance exchanges created by the Affordable Care Act. Conditional non-immigrants also would be ineligible for Medicaid, Food Stamps and other entitlement programs.
 7. Establishes a one-year application deadline. An individual would be required to apply for conditional non-immigrant status within one year of obtaining a high school degree or GED, being admitted to college, or the bill’s date of enactment.
 8. Requires anyone applying for the DREAM Act to show that he is likely to qualify in order to receive a stay of deportation while his application is pending. The DREAM Act is not a safe harbor from deportation.
 9. Requires the Department of Homeland Security to provide information from an individual’s DREAM Act application to any federal, state, tribal, or local law enforcement agency, or intelligence or national security agency in any criminal investigation or prosecution or for homeland security or national security purposes.
 10. Places the burden of proof on a DREAM Act applicant. An individual would be required to demonstrate eligibility for the DREAM Act by a preponderance of the evidence.

(Additionally, individuals would continue to be excluded if they have received a final order of deportation, have engaged in criminal activity (as defined by the Immigration and Nationality Act), or present a national security or terrorist threat.)

The bill was passed in the House of Representatives but failed in the Senate where the supporters were unable to obtain the necessary 60 votes to end a filibuster and advance the bill to a full vote. Five democrats voted against the bill and their votes were the difference as the vote to end the filibuster, which required 60 votes, was 55-41. The vote was mainly along party lines with most Democratic Senators supporting the legislation. With the advent of the new Congress where the Republicans now control the House of Representatives and are now a stronger minority in the Senate, it seems unlikely that the DREAM ACT will be approved in the next Congress.

Posted in Uncategorized | No Comments »